top of page

MEJUFFROUW VINDT het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om zich te kunnen verhouden tot wat ze zien en horen. Een voorstelling hoeft niet alleen te eindigen met applaus, maar kan door middel van gedegen educatie voortduren in de klas.

Educatie bij een voorstelling daagt uit tot leren nadenken en associëren over thematieken. Doordat kinderen de kans krijgen te reflecteren en met elkaar van gedachten te wisselen, kunnen ze deze ervaring omzetten in zowel kennis als kunde.

MEJUFFROUW GELOOFT in het belang van een zo divers mogelijke leerervaring, daarop richten wij ons educatief programma in. In een omgeving waarin veel cognitief wordt gewerkt, zien wij het als een verrijking om ook op andere manieren te leren.

MEJUFFROUW BORGT haar educatiemateriaal binnen de kerndoelen van het SLO. Onze lessen dragen hierdoor bij aan een gevarieerd lesprogramma dat kwalitatieve opdrachten verbindt aan overkoepelende leerdoelen.

ZELF AAN DE SLAG

 

Bij onze voorstellingen is het mogelijk om een lesbrief te ontvangen. De lesbrief van HABITAT is daarnaast aangevuld met een prezi waarin er voor de leerlingen een specifieke les te volgen is en een docentenhandleiding ter begeleiding. Er zijn lesbrieven beschikbaar ter voorbereiding, ter verdieping en ter verbreding.

bottom of page